Loading...
oor ons 2018-02-15T15:57:48+00:00

oor ons

Die vennootskap Carinus en Strydom het in 1990 begin; Carinus Strydom (Edms) Bpk is in 2002 geregistreer.

Ons fokus was en is op die bou van langtermyn kliënteverhoudings. Ons kliënteverhoudings strek buite die landsgrense en oor geslagte heen.

Buiten bogenoemde onderskei ons onsself ook op grond van die volgende:

  • professionele, dog persoonlike diens
  • individuele finansiële beplanning- en ontleding
  • ’n holistiese finansiële benadering en diens in samewerking met ’n verskeidenheid professionele spesialiste

Carinus Strydom (Edms) Bpk is geregistreer as ‘n Finansiële Diensteverskaffer (FSP6516) en voldoen aan die vereistes in terme van Art. 8 van die Financial Advisory and Intermediary Services Act, 2002 (Act No. 37 of 2002).

professionele en holistiese finansiële beplanning

tel +27 21 887 3360
info@carinusstrydom.com

Ons fokus is die ontwikkeling van langtermyn kliënteverhoudings. Ons kliënteverhoudings strek buite die landsgrense en oor geslagte heen.

ek wil meer weet

muscadel house
brandwacht kantoorpark
trumaliweg
stellenbosch 7600